All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of ODA statistical reporting methods in line with OECD DAC methodology

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta informatiky a statistiky

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2018025

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je tvorba metodiky statistického výkaznictví ODA dle požadovaných paramentů a sofware pro realizaci výkaznictví. Projekt bude založen na výsledcích analýzy současné formy výkaznictví, průzkumu existujících nástrojů pro výkaznictví na trhu dle identifikovaných potřeb uživatelů, volbu ukazatelů, které je třeba do nové formy zahrnout synchronizace s SDG a TOSSD, klasifikace OECD.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50204 - Business and management

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50601 - Political science

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AD - Political sciences<br>AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AH - Economics<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>GA - Agricultural economics<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Succeed.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Nov 1, 2018

 • Realization period - end

  Apr 30, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 29, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  U - Předmět řešení projektu je utajovanou skutečností podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o projektu jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné

 • Data delivery code

  CEP21-TA0-TI-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 9, 2021

Finance

 • Total approved costs

  1,577 thou. CZK

 • Public financial support

  1,577 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK