All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development capacity of municipalities and regions

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury

 • Contest type

  VZ - Public procurement

 • Contract ID

  2021004

Alternative language

 • Project name in Czech

  Rozvojový potenciál obcí a regionů

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je zpracovat metodiku hodnocení rozvojového potenciálu územních obvodů obcí a územních obvodů ORP. Stanovení metodiky hodnocení rozvojového potenciálu proběhne na základě heuristiky tematické odborné literatury a expertních rozhovorů, příp. doplněných dalším kvalitativním nebo kvantitativním výzkumem. Metodika bude využita pro vytvoření software, konkrétně webové stránky, kde bude na mapových vrstvách zobrazený aktuální rozvojový potenciál na úrovni obcí a ORP. Metodika musí být založena na analýze dobře dostupných a periodicky aktualizovaných dat tak, aby rozvojový potenciál v rámci webové aplikace mohl být automaticky aktualizován bez nutnosti dalšího sběru primárních dat v území. Cílem je vytvořit veřejně dostupný web, na kterém jednotlivé cílové skupiny najdou v rámci mapového zobrazení aktuální rozvojový potenciál územních jednotek, přičemž správa tohoto webu bude nenáročná, protože zdrojová data budou z primárních databází stahována automaticky a automaticky bude probíhat i samotný výpočet rozvojového potenciálu. Cílovou skupinu uživatelů budou tvořit primárně ústřední orgány státní správy, zejména Ministerstvo pro místní rozvoj při nastavování regionální politiky státu a příslušných nástrojů podpory, krajské samosprávy a ORP, sekundárně tzv. územní partneři (např. Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů apod.), zástupci akademické sféry, investoři, obecní samosprávy a okrajově fyzické osoby. U všech cílových skupin bude rozvojový potenciál daných územních jednotek, a zvlášť jejich vzájemné srovnání v daném ohledu, představovat podklad pro jejich rozhodování (např. v nastavení podpory území, tvorbě rozvojových strategií, rozhodnutí o lokalizaci investic apod.). Webová aplikace umožní i zobrazení vývoje rozvojového potenciálu území v časové řadě.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - secondary branch

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AE - Management, administration and clerical work<br>AO - Sociology, demography

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 1, 2021

 • Realization period - end

  May 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Nov 23, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TI-R

 • Data delivery date

  Mar 17, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,452 thou. CZK

 • Public financial support

  4,452 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK