All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

ASSISLT - Automated Software System in Speech-language Therapy

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research ZETA

 • Call for proposals

  ZETA 1 (STA02017TJ010)

 • Main participants

  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TJ01000181 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  ASSISLT - Automatizovaný Softwarový Systém pro Logopedickou Terapii

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření softwarového systému pro podporu terapie poruch řeči pro dospělé i dětské pacienty s vrozenou i získanou narušenou (oslabenou) motorikou mluvidel. Systém je zaměřen na individuální léčbu pomocí cvičení, která vedou ke zlepšení motoriky jazyka a tedy k lepší artikulaci. Systém bude na základě doporučení terapeuta pro konkrétního pacienta nabízet sestavu cviků, motivovat pomocí augmented reality, vyhodnocovat provedení terapeutických pohybů a archivovat jednotlivé seance pro následnou kontrolu. Umožní vyhodnotit harmonogram a celkový progres logopedické terapie. V dětském módu bude léčba zatraktivněna propojením pohybu jazyka a objektu v počítačové hře. Základní složkou systému je modul vyhodnocující hybnost jazyka na základě obrazových dat z webové kamery.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - secondary branch

  20602 - Medical laboratory technology (including laboratory samples analysis; diagnostic technologies) (Biomaterials to be 2.9 [physical characteristics of living material as related to medical implants, devices, sensors])

 • OECD FORD - another secondary branch

  20206 - Computer hardware and architecture

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  FS - Medical facilities, apparatus and equipment<br>JC - Computer hardware and software<br>JD - Use of computers, robotics and its application

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TJ-U/08:1

 • Data delivery date

  Feb 20, 2020

Finance

 • Total approved costs

  3,473 thou. CZK

 • Public financial support

  2,948 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  525 thou. CZK