All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Decision support system of urban mobility and intelligent settlement services including specific needs of individual persons

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research ZETA

 • Call for proposals

  ZETA 1 (STA02017TJ010)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TJ01000384 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Systém pro podporu městské mobility a provozu inteligentních sídel se zohledněním specifických potřeb osob

 • Annotation in Czech

  Cílem je pomocí participativního designu vytvořit software pro testování modelu multimodálního plánovače, s funkcemi dle potřeb budoucích uživatelů. SW bude připraven pro všechny typy uživatelů včetně hendikepovaných, s ohledem na jejich specifické potřeby a bude zohledňovat všechny možné módy dopravy i jejich kombinace. Zároveň bude zahrnovat co nejširší množství bodů zájmu. Plánovač bude otevřenou platformou, kterou budou moci využít další vývojáři. Platformu bude zároveň po začlenění do příslušných systémů využívat městská a státní správa. Obdobné řešení na trhu zatím neexistuje.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - secondary branch

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50901 - Other social sciences

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AK - Sport and leisure time activities<br>AO - Sociology, demography<br>AP - Municipal, regional and transportation planning

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP20-TA0-TJ-U/09:1

 • Data delivery date

  Feb 20, 2020

Finance

 • Total approved costs

  3,693 thou. CZK

 • Public financial support

  3,088 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  605 thou. CZK