All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Integrated models for analysis of regulatory impacts and simulations of long-term scenarios of energy sector development (RegSim)

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research, experimental development, and innovation THETA

 • Call for proposals

  THETA 1 (STA02018TK010)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Centrum pro otázky životního prostředí

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TK01010119 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Integrované modely pro analýzu dopadů regulací a simulace dlouhodobých scénářů vývoje energetiky (RegSim)

 • Annotation in Czech

  Vytvoříme modelovací prostředí sestávající se z modelů dílčí rovnováhy energetického trhu (TIMES), makro-strukturních modelů a hybridních modelů ekonomiky (CGE-ENER, makro-ekonometrický E3ME, dopravně-energetický TIMES-TRAN). Ve spolupráci s aplikačním garantem nadefinujeme scénáře zahrnující mj. negativní (daně, emisní povolenky) i pozitivní cenové nástroje (podpory), nástroje regulující emise či zdroje (územní limity těžby) nebo vyžití specifických technologií (OZE, JE) a vyhodnotíme jejich dopady na ekonomiku ČR, spotřebu energií a na lidské zdraví. Poskytneme veřejné správě vědecky podložené vyčíslení dopadů regulací a podklady pro tvorbu střednědobých a dlouhodobých scénářů a trendů vývoje sektoru energetiky, strategické plánování a formulaci politik s horizontem roku 2050.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20501 - Materials engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  50201 - Economic Theory

 • OECD FORD - another secondary branch

  50603 - Organisation theory

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AE - Management, administration and clerical work<br>AH - Economics<br>GA - Agricultural economics<br>JG - Metallurgy, metal materials<br>JP - Industrial processes and processing

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2018

 • Realization period - end

  Aug 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TK-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  10,273 thou. CZK

 • Public financial support

  8,565 thou. CZK

 • Other public sources

  571 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  539 thou. CZK