All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of the methodologies for reporting and projections of greenhouse gas emissions and removals including projections of usual pollutants

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research, experimental development, and innovation THETA

 • Call for proposals

  THETA 2 (STA02018TK020)

 • Main participants

  Český hydrometeorologický ústav

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TK02010056 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů

 • Annotation in Czech

  Projekt MEMORESP se zabývá výzkumem a vývojem metod využívaných pro inventarizaci, monitoring a reporting emisí skleníkových plynů a tradičních polutantů a jejich projekcí s cílem vytvoření rozsáhlé metodologické základny pro smluvní výzkum jednotlivých partnerů projektu. Využití pokročilejších přístupů a vyšších úrovní přesnosti metodik pro jednotlivé sektory, plyny a jejich projekce vyžadují zpřísňující se mezinárodní pravidla (včetně evropského trhu s emisními povolenkami). Vyvinuté postupy i softwarové nástroje, v konečném důsledku zpřehlední a zjednoduší naplnění potřeby kvantifikace emisí, jejich reportingu a jejich přezkumu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  20704 - Energy and fuels

 • OECD FORD - secondary branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - another secondary branch

  10510 - Climatic research

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DG - Atmospheric sciences, meteorology<br>DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape<br>JE - Non-nuclear power engineering, energy consumption and utilization<br>JT - Propulsion, engines and fuels

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  May 1, 2019

 • Realization period - end

  Mar 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TK-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  23,722 thou. CZK

 • Public financial support

  20,113 thou. CZK

 • Other public sources

  768 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,402 thou. CZK