All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Treatment and care of people with Alzheimer's disease - economic burden in the context of the development of new drugs

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Main participants

  Univerzita Hradec Králové / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL01000300 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je analýza vývoje počtu osob s Alzheimerovou chorobou a souvisejících potřeb na léčbu a péči v ČR se zaměřením na Královéhradecký kraj a kraj Vysočina. Specifikována bude výše přímých a nepřímých nákladů, potřebnost formálních pečovatelů, lůžek a další souvislosti s výhledem na rok 2050. V modelovaných scénářích bude brán ohled na možný vývoj nových léčiv pro jednotlivá stádia nemoci a z toho možné vyplývající úspory. Realizací projektu vzniknou podklady pro koncepce krajů, s možností generalizaci výstupů pro Českou republiku. Vzhledem k možnostem různých scénářů bude výstupem projektů webová aplikace umožňující nastavení různých parametrů a tím bude zajištěna dlouhodobější aktuálnost modelovaných scénářů.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - secondary branch

  10103 - Statistics and probability

 • OECD FORD - another secondary branch

  30301 - Social biomedical sciences (includes family planning, sexual health, psycho-oncology, political and social effects of biomedical research)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AE - Management, administration and clerical work<br>BB - Applied statistics, operational research<br>FL - Psychiatry, sexology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The Board of Opponents agreed that the objectives and results of the project were achieved in accordance with the Grant Agreement. However, this is a project whose innovation potential has been recognized, but there seem to be reserves in its overall exhaustion. It is worth noting that, as the project was designed in terms of the rules of the first public tender, it would probably not be possible with the current knowledge of the applied research of socio-humanities - even with regard to the involvement of application partners in the project.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2018

 • Realization period - end

  Mar 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TL-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  4,610 thou. CZK

 • Public financial support

  4,146 thou. CZK

 • Other public sources

  470 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK