All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Survey and education of citizens of the Czech Republic in the field of biometrics

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta informačních technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL02000134 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) metodiku s doporučeními pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50501 - Law

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AG - Legal sciences<br>AO - Sociology, demography<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2021

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP22-TA0-TL-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2022

Finance

 • Total approved costs

  6,322 thou. CZK

 • Public financial support

  5,057 thou. CZK

 • Other public sources

  1,264 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK