All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Strenghtening rural resilience via empowerement of local stakeholders and land owners

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Main participants

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta logistiky a krizového řízení

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL03000007 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Posílení resilience venkova prostřednictvím aktivizace lokálních aktérů a vlastníků půdy

 • Annotation in Czech

  Cílem předkládaného projektu je aktivizace vlastníků půdy (vč. obcí); a posílení jejich odpovědnosti za hospodaření na jejich půdě a to za účelem posílení resilience krajiny v kontextu klimatické změny. Projekt: - Sumarizuje stav české půdy - Identifikuje klíčové motivace vlastníků (vč. obcí) k odpovědnému vlastnictví půdy - Hledá východiska domnělých i skutečných překážek, které zemědělcům brání v konverzi k udržitelnějšímu hospodaření - Třídí vlastníky půdy, komunikuje s nimi za účelem posílení jejich pozice při vyjednávání o pachtovní smlouvě se zemědělcem - Vytváří informační webový portál se zapojením občanské vědy včetně snadného dohledání pozice parcely a plodiny

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • OECD FORD - secondary branch

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - another secondary branch

  50701 - Cultural and economic geography

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AO - Sociology, demography<br>DE - Earth magnetism, geodesy, geography

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  9,065 thou. CZK

 • Public financial support

  7,082 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,848 thou. CZK