All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Software for advanced diagnosis of graphomotor disabilities

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Main participants

  Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL03000287 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření psychologické diagnostické metody pro hodnocení grafomotorických obtíží u dětí mladšího školního věku. V současné době je diagnostika dysgrafie založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Námi vytvořený software umožní objektivní záznam a interpretaci parametrů, které souvisí s grafomotorickými obtížemi, na základě kresebného a psaného projevu dětí. Tato data, v interakci s vloženými sociodemografickými a klinickými údaji budou zpracována pomocí matematického modelování, jehož výstupem bude míra obtíží dítěte zobrazená pomocí škály. Výsledkem bude objektivní, přesnější a validní diagnostika problémů se psaním. Výstupy projektu budou: psychodiagnostická metoda a metodika jejího použití, software, publikované články v odborné literatuře a workshop.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AN - Psychology<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  11,334 thou. CZK

 • Public financial support

  9,067 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  2,279 thou. CZK