All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Valuation models of public goods for spatial planning.

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL03000695 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Modely oceňování veřejných statků pro účely prostorového plánování.

 • Annotation in Czech

  Vytvořit praktické nástroje (valuační modely), které umožní a) z dat o cenách tržních statků (zde nemovitostí) případně z dalších dat, odhadnout užitnou hodnotu veřejných statků, zejména veřejné vybavenosti, veřejných prostranství a veřejné infrastruktury, které nejsou trhem přímo oceněné; b) odhadnout dopad připravovaných veřejných i soukromých záměrů na cenu residenčních, případně i komerčních nemovitostí. Dalším cílem projektu bude prověřit možná využití valuačních modelů v procesu územního plánování a územního rozhodování a ex-ante posuzování proveditelnosti rozvojových záměrů na území pražského metropolitního regionu, a také v odborném vzdělávání.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - secondary branch

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - another secondary branch

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AH - Economics<br>AO - Sociology, demography<br>AP - Municipal, regional and transportation planning<br>GA - Agricultural economics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Aug 1, 2020

 • Realization period - end

  Aug 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  4,519 thou. CZK

 • Public financial support

  3,541 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  951 thou. CZK