All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Covid-19 infodemic: AI communication platform suppressing infodemic in connection with journalistic and media ethics

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Main participants

  Univerzita Karlova / Fakulta sociálních věd

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL04000176 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku

 • Annotation in Czech

  Cílem interdisciplinárního projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je snížit míru infodemie nejen ve vztahu ke Covid-19, ale též k dalším budoucím epidemiím - a to za pomoci identifikace vybraných forem zkreslování informací v médiích (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), jimž lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. "žurnalistiky založené na důkazech". Projekt využívá prvků umělé inteligence (dále jen AI), propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webového portálu, resp. aplikací. Výstupy projektu jsou reflexí problémů reálné praxe v průniku žurnalistického a lékařského pole.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50801 - Journalism

 • OECD FORD - secondary branch

  30302 - Epidemiology

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AJ - Literature, mass media, audio-visual activities<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>FN - Epidemiology, infection diseases and clinical immunology<br>IN - Informatics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The goals of the project were achieved and even exceeded in terms of the number (as well as the quality and social relevance) of the results, as part of the project work there were also results that were beyond the planned scope of the project. The project was also nominated for the TA CR award, which it won.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2020

 • Realization period - end

  Feb 28, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  5,247 thou. CZK

 • Public financial support

  3,912 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,283 thou. CZK