All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Analysis of thematicclusters from the field of current cultural and social categories and their application to literary works of Czech 19th and 20th century

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  Programme for funding of applied research in social sciences and humanities, experimental development, and innovation ETA

 • Call for proposals

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Main participants

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TL05000288 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Analýza motivických klastrů z oblasti aktuálních kulturně-společenských témat a jejich aplikace na materiál uměleckých textů 19. a počátku 20. století

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je analýza možností vytváření tematických klastrů na materiálu uměleckého textu novočeské literatury a jejich následná aplikace na konkrétní digitálně zpracované veršované texty. Smyslem projektu je za využití softwarových nástrojů a nástrojů strojového učení materiál uměleckého textu roztřídit podle stanovených kulturně-společenských kategorií. Výstup výzkumu se následně promítne do prezentační aplikace, která bude zpřístupňovat takto zpracovaný materiál (víc jak 70.000 básní) pomocí definovaných modulů podle cílového uživatele (čtenářská veřejnost; student středoškolák a vysokoškolák, resp. pedagog; badatel; vydavatel). Proponovaná aplikace má potenciál zásadním způsobem ovlivnit způsob vnímání, a tedy také výuky literatury, a stát se moderní didaktickou pomůckou.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  60206 - Specific literatures

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AJ - Literature, mass media, audio-visual activities<br>AM - Pedagogy and education<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2021

 • Realization period - end

  Dec 31, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TL-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  7,997 thou. CZK

 • Public financial support

  6,397 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,599 thou. CZK