All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Center of electron and photonic optics

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  National Centres of Competence 1: Support programme for applied research, experimental development and innovation

 • Call for proposals

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Main participants

  Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TN01000008 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum elektronové a fotonové optiky

 • Annotation in Czech

  Centrum sjednocuje všechny klíčové akademické a průmyslové hráče v ČR, kteří se zabývají výzkumem v elektronové a fotonové optice. Aktivity Centra se zaměřují na aplikovaný výzkum a přenos technologií v oblastech elektronové mikroskopie a litografie, optické mikroskopie a spektroskopie, laserových technologií, optické a kvantové metrologie, opto-vláknových technologií, vysoce přesné optické výroby a sofistikovaných optických systémů. Taková komplementární synergie posouvá mnohaleté plodné bilaterální spolupráce a nabyté zkušenosti partnerů na úroveň, kde se tato odvětví českého výzkumu a průmyslu přibližují světovým lídrům, vytváří nové pracovní pozice a výrazně zvyšují přidanou hodnotu související průmyslové výroby.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  10610 - Biophysics

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BH - Optics, masers and lasers<br>BO - Biophysics<br>JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  A number of other collaborations were established, including between academia and industry at national and international levels. The benefit of the project is both in achieving unique results and in creating and stabilizing cooperation between 14 participants and other entities. Research and development activities were solved in 32 sub-projects, thematically they were combined into 8 professional and one administrative activity. The individual results achieved attest to the high level of expertise, novelty and uniqueness of the solution and demonstrate the fulfillment of the project's objectives. The results are suitable for immediate implementation with the potential for international application. The main goal of the Electron and Photon Optics Center was to strengthen the applied research of key domestic stakeholders in the field of electron and photon optics, coordinate their research activities and use the synergistic effect of planned research topics and unify research efforts.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jun 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TN-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  398,305 thou. CZK

 • Public financial support

  312,000 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  86,305 thou. CZK