All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

National Competence Center - Cybernetics and Artificial Intelligence

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  National Centres of Competence 1: Support programme for applied research, experimental development and innovation

 • Call for proposals

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TN01000024 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Národní centrum kompetence - Kybernetika a umělá inteligence

 • Annotation in Czech

  Projekt NCK KUI cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Propojením stávajících inovačních lídrů (výzk. center a prům. partnerů) dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro klíčová národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století. NCK KUI je úzce spjato s aplikačním sektorem a umožní tak vzájemnou mezioborovou spolupráci, vznik inovací a transfer technologií.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20205 - Automation and control systems

 • OECD FORD - secondary branch

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JD - Use of computers, robotics and its application

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  By comparing the project plan, the approved Contractual Documentation with the course of the project and the achieved results in terms of scope and quality, it can be concluded that the project met the requirements and succeeded according to the assignment. Results have been achieved that are beneficial, beneficial and competitive. With its content and focus, the project fulfills the intention of the NCK program and, in its result and application, brings both innovative potential and competitive prosperity. The use of new technologies enables a wider field of application and thus achieves a societal benefit. The project is handled by entities that have very good expertise in the given field. The resulting consortium worked very well.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Nov 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TN-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  300,000 thou. CZK

 • Public financial support

  239,999 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  60,000 thou. CZK