All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

National Competence Centre for Aeronautics and Space

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  National Centres of Competence 1: Support programme for applied research, experimental development and innovation

 • Call for proposals

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TN01000029 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku

 • Annotation in Czech

  Národní centrum kompetence pro letectví a kosmonautiku (NaCCAS) bylo ustanoveno za účelem koncentrace a efektivního využití VaV kapacit zapojených 3 špičkových výzkumných organizací a 7 inovativních podniků působících v progresivním high-tech odvětví letectví a kosmonautiky. Strategicky volená struktura konsorcia zajistí vysokou míru mezisektorové spolupráce a interdisciplinarity. Plánované výzkumné aktivity vyústí ve zvýšení příjmů z komercionalizace prostřednictvím přímého transferu znalostí a reálného uplatnění výsledků a vyvinutých technologií v průmyslových aplikacích. Současně dojde k synergickému propojení dosavadních Center kompetence a zvýšení počtu inovačních leaderů.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20304 - Aerospace engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20303 - Thermodynamics

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  BJ - Thermodynamics<br>JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation<br>JU - Aeronautics, aerodynamics, aeroplanes<br>JV - Cosmic technologies

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TN-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  150,818 thou. CZK

 • Public financial support

  118,498 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  32,825 thou. CZK