All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Božek Vehicle Engineering National Center of Competence

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  National Centres of Competence 1: Support programme for applied research, experimental development and innovation

 • Call for proposals

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TN02000054 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka

 • Annotation in Czech

  Výzkum a vývoj reaguje na změny v trendech průmyslu vozidel, jak pro šetrnost k životnímu prostředí, tak pro konkurenceschopnost účelově optimalizovaných výrobků pro • Elektrifikaci vozidel na různých úrovních, • Digitalizaci výzkumu v termodynamických, aerodynamických, mechanických, elektrických a řídicích oblastech jako klíčových technologiích (KET), kombinující jej s testováním jednotlivých inovací a celých systémů, IT nástroji pro řízení vozidel se systémy mobility a autonomního řízení i šetrností vozidel k životnímu prostředí v celém životním cyklu. • Konkurenceschopnost finálních výrobků na světových trzích splňující výše uvedené položky. • HMI s dopadem AI a komunikaci v systémech V2X. • Analýzu životního cyklu nových koncepcí vozidel, která zapojuje humanitní obory.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20205 - Automation and control systems

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation<br>JD - Use of computers, robotics and its application<br>JR - Other machinery industry<br>JT - Propulsion, engines and fuels

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2028

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TN-R

 • Data delivery date

  Mar 9, 2023

Finance

 • Total approved costs

  604,372 thou. CZK

 • Public financial support

  470,242 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  134,132 thou. CZK