All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Personalised Medicine: From Translational Research into Biomedical Applications

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

  National Centres of Competence 1: Support programme for applied research, experimental development and innovation

 • Call for proposals

  NCK 2 (STA02022TN020)

 • Main participants

  Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TN02000109 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Personalizovaná medicína: Translačním výzkumem k biomedicínským aplikacím

 • Annotation in Czech

  1. Rozvíjet tržně řízenou a flexibilní platformu pro vývoj produktů personalizované medicíny (PM): nová cílená léčiva, molekulární diagnostika, radiofarmaceutika a (bio)informatické technologie a tyto vyvíjet do fáze prodejných produktů; 2. Kultivovat národní síť umožňující kvalifikovaný výzkum, vývoj, výrobu, IP ochranu, certifikaci, transfer technologií a obchodní rozvoj PM produktů; 3. Podporovat produktivní proces pro budoucí projekty („plnit pipeline“), který umožňuje jejich další rozvoj a transfer do praxe; 4. Vyvinout nové metodické přístupy ve spolupráci akademické obce a průmyslu vedoucí ke zlepšení tržní konkurenceschopnosti jejich služeb; 5. Zvýšit využití produktů personalizované medicíny v klinické praxi.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  30104 - Pharmacology and pharmacy

 • OECD FORD - secondary branch

  30101 - Human genetics

 • OECD FORD - another secondary branch

  10401 - Organic chemistry

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CC - Organic chemistry<br>EB - Genetics and molecular biology<br>FR - Pharmacology and apothecary chemistry

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2028

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TN-R

 • Data delivery date

  Mar 3, 2023

Finance

 • Total approved costs

  435,774 thou. CZK

 • Public financial support

  324,678 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  111,100 thou. CZK