All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Nanoremediation of contaminated soils: Technology implementation with respect to ecotoxicological aspects

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000170 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Nanoremediace kontaminovaných půd: Implementace technologie s ohledem na ekotoxikologické aspekty

 • Annotation in Czech

  Cílem předkládaného projektu je komplexní posouzení využití různých nanomateriálů (preferenčně nejnovějších komerčně dostupných materiálů, jako jsou nanočástice nulamocného železa se sulfidickou slupkou a nanočástice oxidů železa, případně nanoželezo-biochar kompozitu) pro remediaci půd a podzemních vod kontaminovaných (polo)kovy. Tohoto cíle bude dosaženo detailním výzkumem zohledňujícím různé perspektivy (včetně ekotoxikologického hlediska zásadního pro následné praktické využití v reálných podmínkách životního prostředí): počínaje laboratorními experimenty až po terénní aplikaci za využití komplexních geochemických, hydropedologických, modelovacích a biologických přístupů. Výsledkem budou 2 EU ETV ověřené technologie a 2 poloprovozní testy pro aplikace v praxi.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

 • OECD FORD - secondary branch

  21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

 • OECD FORD - another secondary branch

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  DH - Mining industry including coal mining and processing<br>DI - Pollution and air control<br>DJ - Pollution and water control<br>DK - Contamination and decontamination of soil including pesticides<br>DL - Nuclear waste, radioactive pollution and control<br>DM - Solid waste and its control, recycling<br>DO - Protection of landscape<br>JJ - Other materials

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Apr 30, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  38,685 thou. CZK

 • Public financial support

  27,548 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,276 thou. CZK