All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Healthy berries in a changing climate: development of new biotechnological procedures for virus diagnostics, vector studies, elimination and safe preservation of strawberry and raspberry

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Main participants

  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TO01000295 - Dodatek 1 ke smlouvě

Alternative language

 • Project name in Czech

  Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku

 • Annotation in Czech

  Hlavní cíl: Zvýšit produkční potenciál drobného ovoce v měnících se klimatických podmínkách pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin testovaných na viry, zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe ochránit cenné rostliny v genofondech a jejich zdravotní stav. Předmětem zkoumání bude: 1) Diagnostika a genetická charakterizace virů jahodníku v Norsku a virů maliníku v České republice a Norsku pomocí HTS a PCR 2) Identifikace potenciálních vektorů virů ve výsadbách 3) Produkce vysoce kvalitních viruprostých matečných rostlin a ochrana zdraví rostlin a genetických zdrojů kryoprezervací. 4) Dlouhodobé uchovávání „živých“ izolátů virů a genomických sekvencí v kapalném dusíku.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - secondary branch

  10607 - Virology

 • OECD FORD - another secondary branch

  10616 - Entomology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  EE - Microbiology, virology<br>EG - Zoology<br>GC - Plant growing, crop rotation<br>GE - Plant cultivation<br>GF - Diseases, pests, weeds and plant protection

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Apr 30, 2024

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TO-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  41,903 thou. CZK

 • Public financial support

  28,146 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  4,952 thou. CZK