All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of the system dedicated to support proof-of-concept projects at the University of Pardubice

Public support

 • Provider

  Technology Agency of the Czech Republic

 • Programme

 • Call for proposals

  1.VS GAMA 2 (STA02019TP010)

 • Main participants

  Univerzita Pardubice / Rektorát

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  TP01010012 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Rozvoj systému podpory projektů proof-of-concept na Univerzitě Pardubice

 • Annotation in Czech

  1. Dále zefektivnit zavedený systém pro ověřování praktické využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje (VaV) a jejich komercializaci. Prostřednictvím projektu TG02010058 „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice“ bylo docíleno vytvoření základního systému vyhledávání, evaluace, ověřování, průmyslově-právní ochrany a komercializace prakticky využitelných výsledků VaV. V rámci předkládaného projektu si univerzita klade za cíl dále rozvíjet a zefektivnit zavedený systém pro ověřování praktické využitelnosti výsledků VaV, tedy zvýšit relevanci a připravenost výsledků VaV pro interakci s aplikační sférou a komercializaci. Na základě dosavadních zkušeností budou do systému implementovány inovativní prvky, jež přinesou administrativní zjednodušení, větší zacílení na potřeby aplikační sféry včetně komunikační strategie jednotlivých dílčích projektů, možnost navazující finanční podpory v období udržitelnosti, dále intenzivnější komunikaci všech zúčastněných stran a závazek aktivní role řešitelů při interakci s aplikační sférou a komercializačních aktivitách. 2. Finančně podpořit konkrétní dílčí projekty zaměřené na ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi. V rámci projektu TG02010058 bylo podpořeno 15 dílčích projektů. Podstatná část výsledků byla komercializována. Podpora konkrétních dílčích projektů přispěla k prohloubení spolupráce CTTZ a fakult a vedla k posílení zájmu akademických pracovníků o ověřování praktické využitelnosti výsledků VaV a jejich komercializaci. Cílem předkládaného projektu je zapojit do systému další akademické pracovníky a podpořit přibližně 15 nových dílčích projektů, jejichž realizace přispěje ke zvýšení kvality a počtu výsledků VaV, které budou aplikovány v praxi v podobě inovací výrobků, procesů nebo služeb. Sekundárním efektem bude získání příjmů z komercializace výsledků dílčích projektů do Licenční rezervy, sloužící k zajištění samofinancování aktivit proof-of-concept.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  20401 - Chemical engineering (plants, products)

 • OECD FORD - secondary branch

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - another secondary branch

  20104 - Transport engineering

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  CI - Industrial chemistry and chemical engineering<br>JA - Electronics and optoelectronics<br>JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation<br>JO - Land transport systems and equipment

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  These are preliminary data, the project evaluation hasn´t proceeded yet.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 28, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-TA0-TP-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  19,800 thou. CZK

 • Public financial support

  19,623 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK