All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Advanced element for archival documents identification

Public support

 • Provider

  Ministry of Interior

 • Programme

  Security Research Programme of the Czech Republic in the years 2015 - 2022 (BV III / 1 VS)

 • Call for proposals

  Bezpečnostní výzkum České republiky 1 (SMV02015BV001)

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta chemická

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MV-90632-2/OBVV-2015

Alternative language

 • Project name in Czech

  Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem projektu je experimentální vývoj tzv. neviditelných sensorů na vybrané typy archiválií. Jde o archivní dokumenty, u kterých dochází k nebývalému nárůstu případů jejich zcizování. Jde o závažný problém zasahující celý středoevropský region.Element nemůže zabránit samotnému odcizení, avšak je schopen jednoznačně, při zachycení dokumentu určit, že jde o dokument odcizený a poskytnout informaci o jeho původu. Právě tento typ informace je považován bezpečnostními experty za klíčový. Množství archivovaných, především listinných dokumentů, je obrovské. Jejich cena na černém trhu neustále roste. Zpětné zařazení i prosté prokázání, že jde o zcizený artefakt, je často hlavním problémem souvisejícího řízení při zadržení podezřelých předmětů a osob.Je třeba zdůraznit, že element je neviditelný, (pouze při použití elektronového mikroskopu a znalosti přesné polohy na dokumentu), má charakter plochy o rozměru řádově mm2 a tloušťce 300 až 600 nm (nanometrů!), je transparentní a jeho poloha na chráněném artefaktu je bez příslušných dalších znalostí a instrumentace neodhalitelná. Pachatel, překupník nebo nelegální majitel o jeho přítomnosti ani poloze na dokumentu tedy neví. Element se "hlásí" odezvou (selektivně modulovanou elektrickou odezvou indukovanou světelným zábleskem). Ta je unikátní a může v sobě nést například přesnou informaci o původu dokumentu, jeho příslušnosti k určitému konkrétnímu archivu, a ještě "jemněji", z jakého hlavního dokumentárního svazku zadržený artefakt například pochází.Možnost tzv. přečíst tuto informaci je opět vázána na unikátní zařízení. Mírou ochrany a obsahem vložené informace je tento element kvalitativně na vyšší úrovni než například hologramy, magnetické tečky, nanoprachové segmenty nebo čárové kódy. Projekt přispívá k vývoji účinných metod k potírání specifického druhu zavažné organizované kriminality.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  CF - Physical chemistry and theoretical chemistry

 • CEP - secondary branch

  AF - Documentation, librarianship, work with information

 • CEP - another secondary branch

  JA - Electronics and optoelectronics

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10403 - Physical chemistry<br>20201 - Electrical and electronic engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The objectives set out in the project proposal have been met. The main results of the project have been achieved. All results are directly linked to the objectives of the project and were created during the project solution.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 23, 2017

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MV0-VI-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 17, 2020

Finance

 • Total approved costs

  20,734 thou. CZK

 • Public financial support

  20,106 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK