All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Adaptive protection against DDoS attacks

Public support

 • Provider

  Ministry of Interior

 • Programme

  Security Research Programme of the Czech Republic in the years 2015 - 2022 (BV III / 1 VS)

 • Call for proposals

  Bezpečnostní výzkum České republiky 3 (SMV02018BV003)

 • Main participants

  CESNET, zájmové sdružení právnických osob

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  MV-56070-5/OBVV-2019

Alternative language

 • Project name in Czech

  Adaptivní ochrana před DDoS útoky

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti pokročilé obrany před útoky na dostupnost služeb, tzv. DDoS útoky. Rychlá adaptace na měnící se vektor útoku, automatizace postupů uživatele, využívání externích informačních zdrojů jsou velmi důležité schopnosti, které nabízí možnosti zlepšení současného stavu a budou v rámci projektu rozvíjeny, aby byla docílena efektivní reakce na útok nejen z pohledu přesnosti, ale i z pohledu snížení personální a finanční náročnosti.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JC - Computer hardware and software

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The aims of the project were reached.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2019

 • Realization period - end

  Aug 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Sep 18, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MV0-VI-U

 • Data delivery date

  Jan 18, 2023

Finance

 • Total approved costs

  19,846 thou. CZK

 • Public financial support

  19,846 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK