All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Network Cybersecurity in Post-Quantum Era

Public support

 • Provider

  Ministry of Interior

 • Programme

 • Call for proposals

  SMV02020VJ001

 • Main participants

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  VJ01010008 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kybernetická bezpečnost sítí v postkvantové éře

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na strategický dlouhodobý výzkum a vývoj systémů pro zabezpečení moderních komunikačních sítí. Projekt poskytne reálná data o efektivitě a připravenosti systémů pro zajištění bezpečnosti zejména kritických komunikačních sítí, umožní ověření praktické uplatnitelnosti QKD (kvantového ustanovení klíčů) a PQC (postkvantové kryptografie) v reálných aplikacích specifických pro ČR a bude dále rozvíjet témata, ve kterých je ČR svým výzkumem jedinečná (např. optické senzory, hardwarově akcelerované šifrování na rychlostech nad 100 Gbps, přenosy ultrastabilních veličin atp.). Mimo klíčových výzkumných témat identifikovaných výše obsahuje projekt také aktivity zaměřené na vzdělávání a praktické školení odborníků z praxe, zejména ve státní sféře.

Scientific branches

 • R&D category

  VV - Exeperimental development

 • OECD FORD - main branch

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - another secondary branch

  20203 - Telecommunications

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics<br>JW - Navigation, connection, detection and countermeasure

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2021

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Mar 1, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP23-MV0-VJ-R

 • Data delivery date

  Feb 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  46,735 thou. CZK

 • Public financial support

  46,735 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK