All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

AISEE - Artificial Intelligence based Search Environment for video/photo

Public support

 • Provider

  Ministry of Interior

 • Programme

 • Call for proposals

  SMV02020VJ003

 • Main participants

  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  VJ02010029

Alternative language

 • Project name in Czech

  AISEE - AI Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie

 • Annotation in Czech

  Projekt řeší AI vytěžování dat ve forenzní praxi. Nabídne SW platformu pro detekci objektů zájmu na základě komplexních prostoro-časových vztahů s atributy objektů a indexovaných vzájemných vztahů. Umožní trénování AI metod přímo v prostředí Policie ČR pomocí AI postupů semiautomatického a “weakly supervised“ učení se zapojením koncového uživatele.Navržené postupy zohlední nedostatek trénovacích dat. Součástí bude rozhraní pro zadávání dotazů a vyhodnocování odpovědí odpovídající potřebám forenzní praxe. Platforma umožní evaluaci efektivity vzhledem k omezením z praxe.Vývoj proběhne třífázově s uživatelskou zpětnou vazbou. Vznikne sada testovacích videosekvencí podle uživatelských scénářů a výzkumná zpráva adresující aspektů použití AI metod z pohledu etiky, právního rámce a lidských práv.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - secondary branch

  50501 - Law

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AG - Legal sciences<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2022

 • Realization period - end

  Dec 31, 2025

 • Project status

  B - Running multi-year project

 • Latest support payment

  Mar 30, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MV0-VJ-R

 • Data delivery date

  Feb 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  39,297 thou. CZK

 • Public financial support

  39,297 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK