All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Jan Rudolf Černín and his Krásný Dvůr. Landscape parks in Bohemia in the centre of artistic and travel inspiration

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00027073%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/00027073:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

  <a href="http://www.nln.cz" target="_blank" >http://www.nln.cz</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830

 • Original language description

  Publikace představuje jeden z nejstarších krajinářských parků českých zemí v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovatele hraběte Jana Rudolfa Černína (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu staletí nebyl zásadně přebudován v duchu dobových trendů, ani významněji poškozen absencí péče nebo záměrnou devastací. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, jenž pozoruhodným způsobem reflektuje evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil. Život Jana Rudolfa Černína autoři líčí v souvislostech doby, struktury rodového majetku a cestovatelských aktivit šlechty na konci 18. století. Park v Krásném Dvoře je nahlížen v širším kontextu proměn vkusu a životního stylu evropské, zejména aristokratické společnosti. Kniha komplexně shrnuje starší poznatky, které obohacuje o nová zjištění. Nedílnou součástí jsou dvě edice: cestovního deníku Jana Rudolfa Černína z kavalírské cesty po Německu, Nizozemí, Belgii a Francii a anonymního cestopisu do Anglie, jenž popisuje tamní zahrady a parky.

 • Czech name

  Jan Rudolf Černín a jeho Krásný Dvůr. Krajinářský park v Čechách v ohnisku vlivů a cestovních inspirací 1770–1830

 • Czech description

  Publikace představuje jeden z nejstarších krajinářských parků českých zemí v Krásném Dvoře u Podbořan a jeho budovatele hraběte Jana Rudolfa Černína (1757–1845). Ve své době evropsky proslulý park podnes vyniká kvalitou svého původního konceptu i naprosto mimořádnou mírou autentičnosti. V průběhu staletí nebyl zásadně přebudován v duchu dobových trendů, ani významněji poškozen absencí péče nebo záměrnou devastací. Zůstává tudíž unikátním příkladem krajinářské tvorby konce 18. století v Čechách a na Moravě, jenž pozoruhodným způsobem reflektuje evropský vývoj. Vysledovat lze i přímé inspirace předními zahraničními krajinářskými lokalitami, které hrabě na svých cestách navštívil. Život Jana Rudolfa Černína autoři líčí v souvislostech doby, struktury rodového majetku a cestovatelských aktivit šlechty na konci 18. století. Park v Krásném Dvoře je nahlížen v širším kontextu proměn vkusu a životního stylu evropské, zejména aristokratické společnosti. Kniha komplexně shrnuje starší poznatky, které obohacuje o nová zjištění. Nedílnou součástí jsou dvě edice: cestovního deníku Jana Rudolfa Černína z kavalírské cesty po Německu, Nizozemí, Belgii a Francii a anonymního cestopisu do Anglie, jenž popisuje tamní zahrady a parky.

Classification

 • Type

  B - Specialist book

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/GA18-07366S" target="_blank" >GA18-07366S: Krásný Dvůr in the context of European landscape gardens</a><br>

 • Continuities

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

 • Publication year

  2023

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • ISBN

  978-80-7422-865-0

 • Number of pages

  397

 • Publisher name

  NLN, s. r. o.

 • Place of publication

  Praha

 • UT code for WoS book