All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Christ, the Spirit and The Unity of the Church in History : Ecclesiology of J. A. Moehler

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216208%3A11260%2F11%3A10098759" target="_blank" >RIV/00216208:11260/11:10098759 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Kristus, Duch a jednota církve v dějinách : Ekleziologie J. A. Möhlera

 • Original language description

  Kniha se zabývá teologií církev J. A. Möhlera, význačného myslitele katolické tübingenské školy a zakladatele moderní katolické ekleziologie. Po uvedení Möhlerovy biografie je představeno dílo v jeho vývoji. Původně historický přístup Möhlerův integrovalzásadní teologický statut, čímž dal základ ekleziologii, která církev nahlíží v perspektivě Nejsvětější Trojice. Viditelná či empirická podoba církve je nejen uznána, ale maximálně doceněna v historickém vývoji života církve, včetně nových forem životav průběhu staletí. Některé nové formy života nevedly k obohacení církve, ale naopak k jejímu dělení. Möhler se v takovém případě zamýšlí nad možnostmi opětovné integrace a sjednocení rozdělených církví. Poslední kapitola pojednává o dopadu Möhlerovy ekleziologie na pozdější vývoj teologie a vliv na pojetí církve 1. a 2. vatikánského koncilu.

 • Czech name

  Kristus, Duch a jednota církve v dějinách : Ekleziologie J. A. Möhlera

 • Czech description

  Kniha se zabývá teologií církev J. A. Möhlera, význačného myslitele katolické tübingenské školy a zakladatele moderní katolické ekleziologie. Po uvedení Möhlerovy biografie je představeno dílo v jeho vývoji. Původně historický přístup Möhlerův integrovalzásadní teologický statut, čímž dal základ ekleziologii, která církev nahlíží v perspektivě Nejsvětější Trojice. Viditelná či empirická podoba církve je nejen uznána, ale maximálně doceněna v historickém vývoji života církve, včetně nových forem životav průběhu staletí. Některé nové formy života nevedly k obohacení církve, ale naopak k jejímu dělení. Möhler se v takovém případě zamýšlí nad možnostmi opětovné integrace a sjednocení rozdělených církví. Poslední kapitola pojednává o dopadu Möhlerovy ekleziologie na pozdější vývoj teologie a vliv na pojetí církve 1. a 2. vatikánského koncilu.

Classification

 • Type

  B - Specialist book

 • CEP classification

  AA - Philosophy and religion

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  V - Vyzkumna aktivita podporovana z jinych verejnych zdroju

Others

 • Publication year

  2011

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • ISBN

  978-80-246-1892-0

 • Number of pages

  340

 • Publisher name

  Karolinum

 • Place of publication

  Praha

 • UT code for WoS book