All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Development of a new type of interior stoves in low energy and passive houses

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F26580845%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/26580845:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů

 • Original language description

  Vývoj nového typu lokálního topidla nízkého výkonu, vhodného pro instalaci do nízkoenergetických a pasivních domů. Výsledkem projektu je prototyp připravený pro sériovou výrobu.

 • Czech name

  Vývoj nového typu interiérových kamen do nízkoenergetických a pasivních domů

 • Czech description

Classification

 • Type

  G<sub>prot</sub> - Prototype

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  20704 - Energy and fuels

Result continuities

 • Project

  <a href="/en/project/EG17_176%2F0015493" target="_blank" >EG17_176/0015493: Development of a new type of interior stones in low energy and passive houses</a><br>

 • Continuities

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Others

 • Publication year

  2023

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

Data specific for result type

 • Internal product ID

  S5W

 • Numerical identification

 • Technical parameters

  Krbová vložka Flamingo typ S5W na dřevo - prototyp splňující normu EN 16510-1. Jmenovitý výkon [kW]: 5,2 Rozsah výkonu [kW]: 2,6 - 6,8 Účinnost [%]: 82,2 Provozní tah [Pa]: 12 Hmotnost krbové vložky [kg]: 105 Průměr kouřovodu: [mm]: 150 Délka polen [cm]: 33

 • Economical parameters

  Strategií je mimo jiné obsazování východních trhů, kde platí povinnost aplikovat EU normy na svém území, a zdokonalování prodejních aktivit v západní Evropě na základě normy EN 16510-1. Mnoho výrobců z východních zemí je nyní konkurenceschopných pouze díky ceně. Z hlediska inovací za posledních deset let nepřinesly mnoho nových produktů, které by uspěly na západních trzích. Přínosem bude udržení konkurenceschopnosti a oslovení dalších trhů, které postupně budou zavádět přísnější normy.

 • Application category by cost

 • Owner IČO

  26580845

 • Owner name

  NÁRODNÍ ENERGETICKÝ KLASTR, z.s.

 • Owner country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Usage type

  O - Doposud nevyužívaný výsledek

 • Licence fee requirement

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Web page