All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Hospital chaplain or "spiritual assistant"? - pitfalls of missing legislative framework

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60076658%3A12260%2F16%3A43891819" target="_blank" >RIV/60076658:12260/16:43891819 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Nemocniční kaplan či "spirituální asistent"? - úskalí chybějícího legislativního rámce

 • Original language description

  Tak jako v České republice řadu let působí v armádě či vězeňství vojenští a vězeňští kaplani, působí již dnes v mnohých nemocnicích také kaplani nemocniční. Práce nemocničních kaplanů však zatím postrádá potřebný legislativní rámec a zakotvení v zákoně, což s sebou nese některá úskalí. Těmi jsou především neúčast Ministerstva zdravotnictví ČR coby smluvního partnera v dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví, chybějící rámec, který by upravoval postavení kaplanů mezi ostatními pracovníky ve zdravotnictví, a s tím související nejasnost ohledně profesního a kompetenčního profilu kaplana. Navíc tím, že ministerstvo nestanovilo jasná pravidla pro působení kaplanů v nemocnicích, vytvořilo prostor pro poskytování této služby i nekvalifikovanými osobami, což může mít v konečném důsledku negativní dopad na pacienty. Je proto na zodpovědnosti vedení nemocnic, aby v jejich zařízeních pracovali pouze profesionální nemocniční kaplani vyslaní do nemocnice na základě dohody mezi nemocnicí a příslušnou církví.

 • Czech name

  Nemocniční kaplan či "spirituální asistent"? - úskalí chybějícího legislativního rámce

 • Czech description

  Tak jako v České republice řadu let působí v armádě či vězeňství vojenští a vězeňští kaplani, působí již dnes v mnohých nemocnicích také kaplani nemocniční. Práce nemocničních kaplanů však zatím postrádá potřebný legislativní rámec a zakotvení v zákoně, což s sebou nese některá úskalí. Těmi jsou především neúčast Ministerstva zdravotnictví ČR coby smluvního partnera v dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví, chybějící rámec, který by upravoval postavení kaplanů mezi ostatními pracovníky ve zdravotnictví, a s tím související nejasnost ohledně profesního a kompetenčního profilu kaplana. Navíc tím, že ministerstvo nestanovilo jasná pravidla pro působení kaplanů v nemocnicích, vytvořilo prostor pro poskytování této služby i nekvalifikovanými osobami, což může mít v konečném důsledku negativní dopad na pacienty. Je proto na zodpovědnosti vedení nemocnic, aby v jejich zařízeních pracovali pouze profesionální nemocniční kaplani vyslaní do nemocnice na základě dohody mezi nemocnicí a příslušnou církví.

Classification

 • Type

  J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)

 • CEP classification

  FQ - Public health system, social medicine

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2016

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Name of the periodical

  Časopis lékařů českých

 • ISSN

  0008-7335

 • e-ISSN

 • Volume of the periodical

  155

 • Issue of the periodical within the volume

  5

 • Country of publishing house

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Number of pages

  4

 • Pages from-to

  263-266

 • UT code for WoS article

 • EID of the result in the Scopus database