All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Compendium of the Social Doctrine of Church from the Point of View of the Fundamental Theology

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F09%3A00009136" target="_blank" >RIV/61989592:15260/09:00009136 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Kompendium sociální nauky církve z pohledu fundamentální teologie

 • Original language description

  V této kapitole jsou probrány některé souvislosti Kompendia sociální nauky církve s fundamentální teologií, zvláště s ekleziologií, která je její součástí. V Kompendiu se nacházejí tři významné pasáže, které se ekleziologie přímo týkají a které jsou rozebrány v textu kapitoly, totiž: Boží záměr a poslání církve, vztah mezi evangelizací a sociální naukou, vztah mezi církví a politickou komunitou.

 • Czech name

  Kompendium sociální nauky církve z pohledu fundamentální teologie

 • Czech description

  V této kapitole jsou probrány některé souvislosti Kompendia sociální nauky církve s fundamentální teologií, zvláště s ekleziologií, která je její součástí. V Kompendiu se nacházejí tři významné pasáže, které se ekleziologie přímo týkají a které jsou rozebrány v textu kapitoly, totiž: Boží záměr a poslání církve, vztah mezi evangelizací a sociální naukou, vztah mezi církví a politickou komunitou.

Classification

 • Type

  D - Article in proceedings

 • CEP classification

  AA - Philosophy and religion

 • OECD FORD branch

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2009

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Article name in the collection

  Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve

 • ISBN

  978-80-87127-16-2

 • ISSN

 • e-ISSN

 • Number of pages

  228

 • Pages from-to

 • Publisher name

  Marek L. Brno

 • Place of publication

  Brno

 • Event location

 • Event date

 • Type of event by nationality

 • UT code for WoS article