All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Introduction to the Parish Catechesis of Children and Catechesis and in the Family

The result's identifiers

 • Result code in IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989592%3A15260%2F20%3A73604469" target="_blank" >RIV/61989592:15260/20:73604469 - isvavai.cz</a>

 • Result on the web

  <a href="https://obd.upol.cz/id_publ/333184355" target="_blank" >https://obd.upol.cz/id_publ/333184355</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternative languages

 • Result language

  čeština

 • Original language name

  Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině

 • Original language description

  Cílem tohoto workshopu je uvést rodiče a katechety do způsobu práce s dětmi v rámci farní katecheze a katecheze v rodině s přihlédnutím k programu Katecheze Dobrého Pastýře. Účastníci budou uvedeni do teologických východisek katecheze dětí a pedagogických principů M. Montessori. Seznámí se s možnostmi vedení katecheze této věkové skupiny a aplikace metody v domácím prostředí.

 • Czech name

  Uvedení do katecheze dětí v rámci farních katechezí a v rodině

 • Czech description

  Cílem tohoto workshopu je uvést rodiče a katechety do způsobu práce s dětmi v rámci farní katecheze a katecheze v rodině s přihlédnutím k programu Katecheze Dobrého Pastýře. Účastníci budou uvedeni do teologických východisek katecheze dětí a pedagogických principů M. Montessori. Seznámí se s možnostmi vedení katecheze této věkové skupiny a aplikace metody v domácím prostředí.

Classification

 • Type

  W - Workshop organization

 • CEP classification

 • OECD FORD branch

  60303 - Theology

Result continuities

 • Project

 • Continuities

  S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Others

 • Publication year

  2020

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Data specific for result type

 • Event location

  Troubsko

 • Event country

  CZ - CZECH REPUBLIC

 • Event starting date

 • Event ending date

 • Total number of attendees

  25

 • Foreign attendee count

  5

 • Type of event by attendee nationality

  EUR - Evropská akce