All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
7E13043

Integration and Management of Performance and Road Efficiency of Electric Vehicle Electronics

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

  FP7-2013-ICT-GC

 • Main participants

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Contest type

  RP - Co-financing of EC programme

 • Contract ID

  MSMT-42111/2013

Alternative language

 • Project name in Czech

  Integrace řízení jízdy a jízdní účinnosti pro elektroniku elektrických vozidel

 • Annotation in Czech

  Projekt IMPROVE je zaměřen na inovace informačních a komunikačních technologií pro lehká elektrická akumulátorová dodávková vozidla, poněkud rozdílná od osobních automobilů, z nichž byla odvozena, a provozovaná většinou jako skupina více vozidel téhož provozovatele (flotila). Odlišnost je dána jinými kompromisními požadavky na pohodlí, dynamiku a nákladovou účinnost. V rámci tohoto tématu projekt zkoumá hardwarové i softwarové inovace, které v kombinaci zvýší dojezd o 20% se stejnou kapacitou baterie, zvýší životnost baterie, zmenší cenu základních komponent a využijí vysokou integraci mezi subsystémy ve vozidle samotném a vnějším světě (cloud zdroje a zpracování dat, lokální stabilní počítače a elektrická síť). Všechna tato zlepšení se dosáhnou se stejnou bezpečností provozu a při zvýšeném pohodlí řidiče ve vozidle. IMPOROVE integruje indukční (asynchronní) motor bez permanentních magnetů s invertorem pro snížení ceny pohonu a integruje prediktivní řízení založené na modelech do pokročilých řídicíchalgoritmů pro optimalizaci energetické jízdní účinnosti včetně rekuperace trakční práce. Používá dat získaných z cloudu, elektrické sítě a záložních aplikací ze stabilního kancelářského počítače provozovatele pro optimalizaci řízení vozidla. Všechny tytosoučásti jsou v projektu vytvářeny jako funkční vzorky, ověřené zástavbou do jezdícího zkušebního vozidla tak, aby mohly být podrobeny rozsáhlým jízdním zkouškám.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  JO - Land transport systems and equipment

 • CEP - secondary branch

  JA - Electronics and optoelectronics

 • CEP - another secondary branch

  JB - Sensors, detecting elements, measurement and regulation

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Following the condition that the candidate of financial contribution was evaluated and afterwards selected by international provider in accordance with the rules of the program the Ministry of Education, Youth ans Sports does not realize the evaluation of project results. The project is evaluated only after its approval by an international provider.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2013

 • Realization period - end

  Jun 30, 2016

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 26, 2016

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Data delivery code

  CEP17-MSM-7E-U/01:1

 • Data delivery date

  Jun 20, 2017

Finance

 • Total approved costs

  2,754 thou. CZK

 • Public financial support

  2,754 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK