All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Educational Role of the National Heritage Institute: Education as the key instrument improving quality of the care for the cultural heritage of the Czech Republic

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Applied research and development of national and cultural identity Programme? (in short, ?NAKI?)

 • Call for proposals

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Pedagogická fakulta<br>Národní památkový ústav<br>Univerzita Karlova / Pedagogická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  14/2012/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem je aplikovaný výzkum a vývoj, jejichž výsledky dosáhnou efektivního společenského uplatnění, konkrétně přispějí k vytvoření systému vzdělávacích programů zaměřených na edukaci v oblasti nemovitého a movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost. Návrh systému bude komplexní a výzkumně podložený. Tvorba programů a podpora jejich aplikace umožní využití více než 100 zpřístupněných objektů ve správě NPÚ. Z hlediska obsahů i forem budou programy respektovat různé typy učení, včetně celoživotního. Důraz na edukační využití kulturního dědictví v rámci vzdělávacího systému ČR a systematická podpora ne/in-formální učení v prostředí památek přispějí k reflexi národní a kulturní identity. Interaktivní utváření vztahu ke kulturnímu dědictví v ČR umožní také reflektovat roli národního dědictví v evropském kontextu, uvědomit si jeho jedinečnost i vazby, ježmohou přispívat k rozvoji moderní evropské identity. V návaznosti na celosvětové trendy budou edukační aktivity využívat jak vzdělávací potenciál autentického prostředí památkových objektů, tak digitálních technologií. Přispějí tak nejen k efektivní prezentaci památkových hodnot, ale také k rozvoji vzdělanosti, kreativity a hodnotové orientace cílových skupin ve prospěch dobrovolné a udržitelné péče o kulturní dědictví. Originální řešení budou prezentována na mezinárodních fórech. Relevanci a dostupnost výstupů projektu na regionální úrovni zajistí síť edukačních center NPÚ, která postupně vznikají, a která se zapojí do tvorby, implementace a evaluace systému vzdělávacích programů. Výstupy projektu poskytnou metodickou podporu jak státní, tak nestátnípamátkové péči, uplatní se na všech úrovních formálního vzdělávání i v činnosti neziskového sektoru a zkvalitní nabídku určenou pro rozvoj turistického ruchu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - secondary branch

  AM - Pedagogy and education

 • CEP - another secondary branch

  AB - History

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  All the project goals have been reached. All the expected results were generated in a structure, quantity and quality corresponding to the draft project. Overall approach and implementation of the project in the field of applied and basic research are highly valued.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2012

 • Realization period - end

  Dec 31, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 15, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Data delivery date

  Dec 14, 2016

Finance

 • Total approved costs

  19,986 thou. CZK

 • Public financial support

  19,552 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK