All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Cultural heritage of landscape of the Archidiocese of Olomouc - research, presentation and management

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Main participants

  Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  14/2016/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké - výzkum, prezentace a management

 • Annotation in Czech

  Evropská kulturní krajina s historickými hodnotami je zrcadlem vývoje kulturní identity na národní i regionální úrovni. Zároveň je kulturní krajina i prostorem pro zachování a udržitelný rozvoj mnoha klíčových prvků kulturní identity. Hlavním cílem předkládaného projektu je přispět k udržitelnému rozvoji regionální kulturní identity prostřednictvím aplikovaného výzkumu kulturního dědictví v krajině historického území Arcidiecéze olomoucké (ADO). Dílčími cíly jsou: (1) návrh udržitelného managementu sakrálních památek , které chrání část evropského přírodního dědictví, vázaného existencí právě na sakrální památky v krajině. Přispět tak k odstranění bariér mezi památkovou péčí a ochranou přírody při ochraně kulturního dědictví. (2) Využití aplikovaného výzkumu kulturní krajiny ADO metodami historické geografie pro prezentaci vybraných drobných a technických památek v krajině prostřednictvím vzdělávací softwarové aplikace a výstavy. (3) Identifikace nehmotného kulturního dědictví krajiny ADO (estetika krajiny, myslivost jako národní kulturní památka) inovativními přístupy aplikovaného výzkumu. Výsledky tohoto aplikovaného výzkumu směrovat k praktickému využití potenciálního ekonomického přínosu duchovního kulturního dědictví krajiny ADO.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - secondary branch

  DO - Protection of landscape

 • CEP - another secondary branch

  AM - Pedagogy and education

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20103 - Architecture engineering<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  This project dealt with slight deviations from the plan within the scope of planed stages. Many specialized researches and presentation activities were realized, focusing on unique historical heritage of cultural landscape of Olomouc archdioceses. All major planned results were achieved, even more. Project was fulfilled responsibly; there were no troubles except one clarification of the definition of software and its adjustment. There were some changes during the five years of projects duration and these changes contributed to more effective usage of finances and to improvement of planned results.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 27, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-MK0-DG-U/01:3

 • Data delivery date

  May 18, 2021

Finance

 • Total approved costs

  24,614 thou. CZK

 • Public financial support

  24,614 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK