All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Inventory of pre-industrial landscape in Moravia and publics information ensuring about it as cultural heritage

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Main participants

  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  42/2016/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Inventarizace předindustriální krajiny Moravy a zajištění informovanosti veřejnosti o její existenci jako kulturním dědictví

 • Annotation in Czech

  Předindustriální krajina Česka je datována do období před hlavní vlnou průmyslové revoluce, ted před rok 1850. Nese znaky poměrně nepřerušeného socioekonomického a kulturního vývoje od pobělohorské doby s ohledem na místní přírodní poměry. Její přeživší relikty nejsou v ČR vyjma vyhlašených a připravovaných krajinných památkových zón evidovány. Početnější areály menších rozměrů s charakteristickou prostorovou strukturou plužin, cest, zástavby, rybníků a lesních celků podchyceny nebyly. Cíle projektu: (1) Bude provedena inventarizace areálů předindustriální krajiny v rámci historických hranic Moravy na bázi srovnávání historických mapových dokumentů s nejnovějšími kartografickými produkty; (2) Zjištěné areály budou klasifikovány a evidovány ve třech velikostních kategoriích a každý z nich ve třech kvalitativních kategorích podle vzoru registrů úspěšných regionů západní Evropy; (3) Sestavená textová, obrazová (mapy, snímky) a tabelární dokumentace každé evidované jednotky zahrne navržená opatření pro další péči a management takových areálů; (4) Dokumentace bude se souhlasem MK ČR zpřístupněna dotčeným obcím a veřejnosti v elektronické podobě; (5) Bude sestavena putovní, regionálně adaptabilní muzejní expozice na téma "Dávná krajina v současné Moravě na xx-icku"; (6) Metodické a regionální poznatky budou didakticky transformovány do elektronického učebního, resp. vzdělávacího materiálu pro školy a veřejnost.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - secondary branch

  AF - Documentation, librarianship, work with information

 • CEP - another secondary branch

  DO - Protection of landscape

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>10511 - Environmental sciences (social aspects to be 5.7)<br>20103 - Architecture engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The solution of the project fulfilled all set goals. The project identifies and describes more than a thousand segments of the preindustrial landscape in Moravia. The achieved results are inspiring for further research – eg to knowledge about the preserved preindustrial landscape in Bohemia and Silesia.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2020

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 27, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP21-MK0-DG-U/01:2

 • Data delivery date

  May 18, 2021

Finance

 • Total approved costs

  8,600 thou. CZK

 • Public financial support

  8,523 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK