All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Culinary Heritage of the Czech Lands: Memory, Presentation and Education

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Main participants

  Národní zemědělské muzeum, s.p.o.<br>Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta<br>University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.<br>Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  67/2018/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je dokumentace, výzkum, prezentace a edukace hodnot historického regionálního a lokálního kulinárního dědictví českých zemí, odrážejícího prvky národní a kulturní identity, které je v přirozeném prostředí ohroženo zánikem vlivem globalizace a kulturního transferu vyvolaného moderním životním stylem; dále vytvoření předpokladů k identifikaci tradičních regionálních pokrmů a nápojů, jejich uplatnění v současné praxi a uznání na bázi regionálních/národních produktů. S využitím aplikovaného výzkumu bude vytvořena metodika dokumentace kulinárního dědictví v českých zemích a odborné pubikace; připraveno bude spektrum vzdělávacích výstupů s cílem prohloubit znalosti uživatelů a vytvářet pozitivní vztah k místu, regionu a minulosti: specializovaná mapa prezentující na pozadí kulturně historických regionů, etnografických oblastí a administrativně správních celků ČR vybrané aspekty vývoje stravování, nápojové kultury a gastronomie; specializované výstavy s kritickými katalogy; výukové audiovizuální výstupy; konference a odborné workshopy. Prostřednictvím analytického výzkumu a vývoje, experimentálních a výukových workshopů budou: ověřeny možnosti implementace původních receptur a technologie přípravy do současné regionální praxe s cílem jejich uchování jako kulturních hodnot; posílena edukace kulinárního dědictví u studentů, veřejnosti a pracovníků z praxe s cílem vnímání kulinárních tradic, rozvoje národní gastronomie a cestovního ruchu. Pro zajištění cílů bude probíhat interdisciplinárně zaměřená dokumentace kulinárního dědictví historických zemí (Čechy, Morava, Slezsko) a jeho současné prezentace prostřednictvím odborných i profesních aktivit.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - secondary branch

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AB - History<br>AL - Art, architecture, cultural heritage

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project has completely fulfilled its objectives and planned outputs. Through the achieved results, the project has successfully confirmed the justification for including our ancestors' meals, beverages, and other elements of gastronomy as part of cultural heritage, highlighting their specific nature straddling tangible and intangible heritage. This achievement has fulfilled the specific goal 2.3 of the NAKI II program.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DG-U

 • Data delivery date

  Jun 6, 2023

Finance

 • Total approved costs

  17,403 thou. CZK

 • Public financial support

  17,403 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK