All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

For Temple, city and country. Olomouc Bishop Karel von Lichtenstein-Castelcorno in the middle of Baroque Europe.

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Main participants

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta<br>Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace<br>Univerzita Palackého v Olomouci / Filozofická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  13/2016/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy.

 • Annotation in Czech

  Hlavním cílem předkládaného projektu je komplexní interdisciplinární zpracování jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní scény střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa Karla z Lichtenstensteinu-Castelcorna (1624–1695), který se významně zapsal do evropských dějin sběratelství a zásadně ovlivnil politické, hospodářské a kulturní dějiny Moravy. Hlavním výstupem grantového projektu bude realizace šesti výstav a k nim se vážících kritických katalogů, dále budou v závěru projektu předloženy tři metodiky. Při aplikací výsledků základního výzkumu bude kladen důraz na rozvoj edukačních aktivit, pro tento účel bude také vytvořen specializovaný software a v závěru projektu budou inovace v oblasti edukačních aktivit představeny formou workshopu. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti se uskuteční nejen formou dílčích studií, ale především publikování článků a vydáním katalogů. Problematika působení Karla z Lichtenstensteinu-Castelcorna bude zasazena do širokého rámce raně barokní Evropy a v průběhu řešení projektu bude kladen velký důraz na uplatnění inovativních a multidisciplinárních oborových přístupů.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • CEP classification - main branch

  AL - Art, architecture, cultural heritage

 • CEP - secondary branch

  AB - History

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  20103 - Architecture engineering<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  O - Nesplněno zadání, smlouva však byla dodržena

 • Project results evaluation

  A comprehensive interdisciplinary view on the life of one of the most important figures of the cultural, political and spiritual scene of Central Europe in the second half of the 17th century - Olomouc Bishop Charles of Lichtensteinstein-Castelcorn (1624–1695) was the goal of the project. He was a collector and made a significant contribution to the history of Moravia. Six successful exhibitions were realized as the main results of the project, but the other results did not fit the definition of the given type of result. The project is therefore assessed as unsuccessful.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Mar 26, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MK0-DG-U/04:1

 • Data delivery date

  May 20, 2021

Finance

 • Total approved costs

  18,534 thou. CZK

 • Public financial support

  18,210 thou. CZK

 • Other public sources

  324 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK