All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Sacral objects: presentation, care and valorization

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

 • Call for proposals

  SMK02023DH001

 • Main participants

  Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  069/2023/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Sakrální objekty: prezentace, péče a zhodnocení

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum prezentace sakrálních památek a možnosti jejího využití v turistickém potencionálu. Sakrální památky patří svým kulturním, uměleckým a historickým významem a v neposlední řadě i dochovaným množstvím mezi významnou součást národního kulturního dědictví. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiku prezentace sakrálních památek v rámci kulturních a vzdělávacích akcí, jako např. Noci kostelů, jenž je příkladem krátkodobé prezentace národního kulturního dědictví širokým masám i příležitostí pro odborníky seznámit se s často jinak návštěvníkům nepřístupnými pamětihodnostmi. Zapojení odborníků z univerzitních pracovišť, památkové péče a církevních institucí umožní vytvořit komplexní a všestrannou metodologii, zohledňující aspekty moderní odborně fundované prezentace s edukačním dopadem a eliminovat nevhodnou prezentaci či dokonce poškození památek Druhá, šířeji koncipovaná metodika bude zaměřena na formy a možnosti prezentace sakrálních památkových objektů jako významné součásti národního kulturního dědictví, která je přirozeně součástí života soudobé demokratické společnosti. Kulturní dědictví prostřednictvím připravované metodiky bude více zdůrazněno jako součást současné živé kultury, díky čemuž bude významně zkvalitněn přístup k těmto kulturním statkům ze strany široké veřejnosti. V rámci projektu budou zhotoveny interaktivní specializované mapy s odborným obsahem prezentující sakrální památky s důrazem na jejich edukační a turistický potenciál. V průběhu projektu budou realizovány dvě výstavy zaměřené na možnosti prezentace sakrálních objektů včetně jejich vybavení, které budou doprovázeny kritickými katalogy. Závěry budou podloženy vzorovými příklady, jako například fenoménem poutního místa na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Teze budou průběžně ověřovány odbornou diskuzí na základě publikovaných odborných článků.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - secondary branch

  60401 - Arts, Art history

 • OECD FORD - another secondary branch

  60303 - Theology

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AA - Philosophy and religion<br>AB - History<br>AL - Art, architecture, cultural heritage

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2023

 • Realization period - end

  Dec 31, 2027

 • Project status

  Z - Beginning multi-year project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DH-R

 • Data delivery date

  Mar 2, 2023

Finance

 • Total approved costs

  21,171 thou. CZK

 • Public financial support

  21,171 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK