All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Historical liturgical textiles in the Czech Republic: methodology, inventory, careand presentation

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Main participants

  Národní památkový ústav<br>Univerzita Palackého v Olomouci / Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  35/2018/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

 • Annotation in Czech

  Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum historických textilních památek, zvláště obřadních textilií používaných v křesťanské bohoslužbě (tzv. parament), které patří k nejvýznamnějším pramenům poznání historických textilií obecně. Na základě spolupráce univerzitních pracovišť s pracovišti Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) bude cílem projektu vytvoření metodologie památkové péče (inventarizace, restaurování a uchovávání historických textilií) a prezentace historických církevních obřadních textilií, ať už v galerijním prostředí nebo při památkových instalacích v historických objektech. Přílohu metodiky bude tvořit slovník liturgických reálií usnadňující identifikaci jednotlivých objektů, včetně zařazení do historických a liturgických souvislostí. Výsledné metodiky budou určeny zájemcům, jak z odborné, tak i laické veřejnosti, která má možnost ovlivnit nakládání s ohroženými historickými textiliemi; uvedené metodiky by měly napomoci k ochraně a poznání historických bohoslužebných textilií v souladu s jejich významem jako národního kulturního bohatství. Ve spolupráci s odborníky ze Slovenska bude studován vývoj také na Slovensku, s ohledem na společné kulturní styky a provázanost vývoje památkové péče. V průběhu projektu budou realizovány dvě výstavy bohoslužebných a ceremoniálních textilií a oděvů, které budou doprovázeny kritickým katalogem. Plánovány jsou také výstupy v podobě odborných článků prezentujících dílčí výsledky výzkumu.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  60303 - Theology

 • OECD FORD - secondary branch

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - another secondary branch

  50804 - Library science

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AA - Philosophy and religion<br>AB - History<br>AF - Documentation, librarianship, work with information

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The project focused on the preservation of historical textiles, which due to the nature of the material are among the most endangered types of cultural heritage. A methodology was developed for the inventory, restoration, and preservation of historical textiles, as well as for the presentation of these historical religious ceremonial textiles, whether in gallery settings or as part of heritage installations in historical buildings. All main outputs were successfully achieved. One minor output of type C (a chapter in a book) has not yet been achieved.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Mar 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DG-U

 • Data delivery date

  Jun 6, 2023

Finance

 • Total approved costs

  15,399 thou. CZK

 • Public financial support

  15,399 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK