All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Historical Landscape of the borderlands between Silesia and Moravia

Public support

 • Provider

  Ministry of Culture

 • Programme

  Programme for the Support of Applied Research and Exp. Development of National and Cultural Identity dor the Years 2016-2022 (in short, "NAKI II")

 • Call for proposals

  NAKI II 2 (SMK02018DG002)

 • Main participants

  Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta<br>Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta<br>Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.<br>Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta stavební

 • Contest type

  VS - Public tender

 • Contract ID

  17/2018/OVV

Alternative language

 • Project name in Czech

  Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy

 • Annotation in Czech

  1. Interdisciplinární výzkum pravěkého a historického osídlení na pomezí Slezska a Moravy ve vztahu k přírodnímu prostředí a jejich vzájemné interakce, predikce a charakteristika vývoje. Výzkum dosavadních dat a metod, vývoj a implementace moderních výzkumných metod a informačních technologií při výzkumu historické krajiny. 2. Výzkum ohrožených archeologických památek v krajině, zaměřený na nelegální terénní výkopy a negativní stopy průmyslové, těžební a zemědělské činnosti. Vyhodnocení rozsahu, intenzity a závažnosti rizik. 3. Výzkum a vývoj certifikované metodiky v oblasti analýzy historických stavebních materiálů. 4. Vývoj specializovaných map s odborným obsahem (GIS): a) heuristické mapy archeologických památek; b) mapy vývoje historické krajiny na pomezí Slezska a Moravy a jejích jednotlivých komponent v času a prostoru; c) predikční mapy pravěkého a historického osídlení ve vztahu k přírodním podmínkám; d) mapy strukturovaně evidující ohrožené archeologické památky; e) mapy potenciálního rozvoje historické krajiny. 5. Prezentace výsledků výzkumu odborné veřejnosti prostřednictvím mezinárodní konference, mezinárodních workshopů a odborných publikací. 6. Prezentace výsledků projektu a edukace široké veřejnosti prostřednictvím tematické výstavy a navazujících aktivit.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50404 - Anthropology, ethnology

 • OECD FORD - secondary branch

  10508 - Physical geography

 • OECD FORD - another secondary branch

  60402 - Architectural design

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology<br>AL - Art, architecture, cultural heritage<br>DE - Earth magnetism, geodesy, geography

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The aim of the project was interdisciplinary research on prehistoric and historical settlement on the border of Silesia and Moravia in relation to the natural environment and their mutual interaction, prediction, and characterization of development. The project was successful and all set goals were fulfilled. Interdisciplinary research provided a comprehensive overview of the settlement development of a large area on the border of Moravia and Silesia from prehistory to the Middle Ages, with overlaps into the modern period. The research identified a number of negative processes negatively affecting the cultural landscape and archaeological sites. Applied outputs provide a basic support for further research in this area in the given region. They also provide key information for decision-making processes, such as landscape development and spatial planning. The results were successfully presented to the general public.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 1, 2018

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 1, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MK0-DG-U

 • Data delivery date

  Jun 6, 2023

Finance

 • Total approved costs

  19,842 thou. CZK

 • Public financial support

  19,842 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK