All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Research team for modelling of economic and financial processes at VSB-TU Ostrava

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ekonomická fakulta

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  33529/13

Alternative language

 • Project name in Czech

  Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava

 • Annotation in Czech

  Hlavním smyslem projektu je zvýšit vědeckovýzkumný potenciál ekonomických disciplín VŠB-TU Ostrava. Za tímto účelem dojde k sestavení týmu pracovníků s vysokým potenciálem ve výzkumné oblasti. Do vedení týmu, a tedy i určování, jakým způsobem a v jakýchsměrech realizovat výzkumnou činnost, budou zapojeni dva experti ze zahraničí se silnými zkušenostmi z prestižních akademických pracovišť i finančního sektoru. Ti spolu s partnerem - UTIA AV ČR - přispějí k tomu, aby byli členové týmu z VŠB-TUO schopni úspěšně formovat své myšlenky a vědecké výstupy na exaktní bázi pomocí pokročilých matematických metod ve finančních i ekonomických disciplínách. Členové týmu dále budou nově nabyté zkušenosti a vědomosti z vykonávání vědeckovýzkumné činnosti a metod vědecké práce přenášet v rámci seminářů a kurzů na ostatní zaměstnance VŠB-TU Ostrava a rovněž studenty doktorského, případně i navazujícího magisterského stupně studia, zejména na Ekonomické fakultě.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  AH - Economics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50201 - Economic Theory<br>50202 - Applied Economics, Econometrics<br>50203 - Industrial relations<br>50204 - Business and management<br>50205 - Accounting<br>50206 - Finance

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  The aim of the project was to create a quality research team for increasing the R&D potential of economic disciplines at the VŠB-TUO. Within KA were gradually supported target groups. The main benefit of the project is the increase of competitiveness of target groups through skills and ability to apply advanced quantitative methods and procedures for formulating and solving economic problems.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Apr 11, 2013

 • Realization period - end

  Jun 30, 2015

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Dec 21, 2015

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP16-MSM-EE-U/01:1

 • Data delivery date

  Sep 27, 2017

Finance

 • Total approved costs

  31,750 thou. CZK

 • Public financial support

  31,750 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK