All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Formation of Research Team for Complex Assessment of the Biophysical and Social-economic Impacts of Climate Change Adaptation Strategies

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

 • Contest type

 • Contract ID

  47077/13

Alternative language

 • Project name in Czech

  Vytvoření týmu pro komplexní posouzení biofyzikálních a socioekonomických dopadů adaptačních opatření k podmínkám změny klimatu

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření kvalitního vědeckého multidisciplinárního týmu zaměřeného na výzkum a posouzení adaptačních opatření v oblasti bioenergetiky ke globální změně klimatu (GZK). Jádro tohoto týmu budou tvořit vědečtí pracovníci Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., jenž do svého výzkumného týmu zařadí dva postdoktorandy (postdoky), kteří se formou stáží budou vzdělávat na špičkových zahraničních institucích. Klíčovým prvkem bude odlišná specializace obou postdoktorandů vhodně kombinujícípřírodní a společenské vědy. Vzájemnou spolupráci postdoků tak bude dosaženo širšího náhledu a pochopení dopadů a komplexnosti vazeb v dané oblasti. Projekt si klade za cíl připravit na kariérní rozvoj perspektivní mladé vědce ve vyhraněné specializaci,která v ČR absentuje. V neposlední řadě budou postdoktorandi šířit své nabyté vědomosti, dovednosti a zkušenosti formou publikací, seminářů, workshopů a kurzů mezi další, zejména mladé vědce a studenty v ČR i zahraničí.

Scientific branches

 • R&D category

  ZV - Basic research

 • CEP classification - main branch

  BO - Biophysics

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10610 - Biophysics

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Project was implemented in accordance with the grant decision. The activity and the purpose of the project was completely filled. All outputs have been created and properly supported by the provider. The project has contributed to the emergence and improvement of the research and development teams with an emphasis on multidisciplinaritu and cooperation with the private sector.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2012

 • Realization period - end

  Sep 30, 2014

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Jun 12, 2014

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP15-MSM-EE-U/01:1

 • Data delivery date

  Jul 2, 2015

Finance

 • Total approved costs

  4,839 thou. CZK

 • Public financial support

  4,839 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK