All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Archaeological Information System of the CR - second generation

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  16_013/0001439-01

Alternative language

 • Project name in Czech

  Archeologický informační systém ČR - druhá generace

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu AIS-2 je rozvoj infrastruktury AIS CR v návaznosti na projekty Archeologická mapa ČR (AMČR) a Archeologický informační systém ČR (AIS CR). Projekt AMČR vytvořil základní podmínky pro vznik informačního systému (formulace datového modelu, vytvoření odpovídající SW aplikace, autoritní seznam archeologických výzkumů na území Čech, digitalizace a popis souboru dokumentů z archivu ARUP atd.). Projekt AIS CR pak usiluje především o analogický posun ve zpracování dat na území Moravy a Slezska, propojení systému s dalšími infrastrukturami a vytvoření jednotného systému na území celé ČR. Projekt AIS-2 usiluje o další rozvoj Archeologického infrastruktury třemi způsoby: (i) modernizací HW a SW vybavení infrastruktury, (ii) rozšířením a zkvalitněním datového obsahu a (iii) vytyčením cest jejího vědeckého využití a budoucího rozvoje. V prvním ohledu jde především o vybudování repozitáře digitálních dat, vytvoření aplikačních programovacích rozhraní pro komunikaci AMČR s ostatními segmenty informačního systému (interně i externě), standardizaci a personální zajištění provozu systému. V oblasti dat jde především o doplnění souborů informací o terénních výzkumech dosud nepodchycených v centrálních databázích; o lokalitách dosud nezkoumaných, ale z archeologického i obecně kulturního hlediska cenných a nezbytně vyžadujících pozornost a ochranu (hradiště, hrady, tvrze, zaniklé středověké i novověké osady, mohylová pohřebiště, těžební areály atd.); a o lokalitách zachycených specifickými metodami archeologického průzkumu (letecké snímkování, geofyzikální měření, povrchové sběry).

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The project contributed to the development of Czech archaeological information system. There have been modernized the hardware infrastructure and also software equipment. There were also developed internal and external application programming interfaces in order to improve the communication of the archaeological information system. The project also contributed to staffing the operation of the system. There were added files of information on field research not yet recorded in central databases, on sites not yet investigated and on sites captured by specific methods of archaeological research into the database.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Oct 1, 2017

 • Realization period - end

  Jun 30, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Oct 7, 2021

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-EF-U

 • Data delivery date

  Jun 27, 2023

Finance

 • Total approved costs

  20,694 thou. CZK

 • Public financial support

  20,694 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  992 thou. CZK