All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Archaeological Information Sytem of the Czech Republic

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-33353/2019-33

Alternative language

 • Project name in Czech

  Archeologický informační systém České republiky

 • Annotation in Czech

  Jádrem infrastruktury AIS CR je aplikace Archeologická mapa ČR (AMČR). Kromě správy aktuálních archeologických výzkumných aktivit v terénu shromažďuje AMČR systematicky údaje o výsledcích ukončených terénních výzkumů a poskytuje je různým typům uživatelů. Hlavními cíli projektu v letech 2020-2022 je tedy posílení tohoto nástroje, a to zejména v podobě implementace nového webového klienta AMČR, který nahradí stávající desktopovou aplikaci, implementace rozšíření pro specifické výzkumné potřeby a komunity (např. evidence nálezů pomocí detektorů kovů, evidence specifických typů výzkumných dat), standardizace a otevření tezaurů, za účelem ustanovení národní autority pro užívání archeologické terminologie v informačních systémech a hlubší integrace se systémy Národního památkového ústavu, příp. s evidencí muzejních sbírek. Velký důraz je kladen také na obsahovou stránku infrastruktury, dalším významným cílem je tedy dokončení digitalizace a revize fondů Archeologického ústavu v Brně, revize a příprava zveřejnění digitalizované fotografické a plánové dokumentace Archeologického ústavu v Praze a usnadnění sdílení dat v mezinárodním výzkumném prostředí účastí v mezinárodních projektech a infrastrukturách, vč. jejich indexace v souhrnných katalozích. Posílením komunikace infrastruktury směrem k veřejnosti bychom rádi rozšířili počet uživatelů z řad studentů a veřejnosti.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • OECD FORD - main branch

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - secondary branch

 • OECD FORD - another secondary branch

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  The large research infrastructure provided services to the scientific community from the Czech Republic and abroad in accordance with the goals of the project and ensured the participation of the Czech Republic in transnational structures. Both in the performance of its services at home and in its international reach, the project fully fulfilled its mission.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2020

 • Realization period - end

  Dec 31, 2022

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Apr 20, 2022

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-LM-U

 • Data delivery date

  Jun 30, 2023

Finance

 • Total approved costs

  25,981 thou. CZK

 • Public financial support

  25,981 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK