All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Archeological Information System of the Czech Republic

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Contest type

  VL - Approved by the Government

 • Contract ID

  MSMT-1000/2016

Alternative language

 • Project name in Czech

  Archeologický informační systém České republiky

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvořit Archeologický informační systém ČR. Tato jednotná infrastruktura české archeologie umožní: (1) restrukturalizovat jednotlivé informační systémy a databáze stávající infrastruktury, propojit systémy s informacemi z území Čech, Moravy a Slezska a tím zajistit kompatibilitu v rámci České republiky, a to za použití mezinárodních standardů, aby byl AIS začlenitelný do sítě mezinárodních infrastruktur; (2) doplnit informační bázi (digitalizace archivu ARÚB, naplnit informační systém staršími záznamy a provést revizi stávajících záznamů ARÚP a ARÚB, dokončit rekatalogizaci knihovny ARÚB, vytvořit bibliografie), (3) zpřístupnit data veřejnosti (odhadujeme z 95 %; vědecké komunitě budou dostupné ze 100 %), čímž AIS poskytne podklady pro výkon státní správy (památková péče, územní plánování), primární, sekundární i terciární vzdělávání, přispěje ke zvyšování povědomí o jedinečné hodnotě kulturního dědictví a důležitosti jeho ochrany a k formování národní a kulturní identity, (4) spolupráci na mezinárodní úrovni, kdy naváže na započatou spolupráci (projekty AREA, ARCHES, ARIADNE) a zajistí kompatibilitu této infrastruktury s mezinárodními projekty do budoucna; (5) zabezpečit dlouhodobý rozvoj AIS CR tak, aby reagoval na aktuální potřeby uživatelů a výzkumných institucí.

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  AC - Archaeology, anthropology, ethnology

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Project results evaluation

  It can be stated that the main objectives set at the begining of the project were achieved. In some areas, the current results go even beyond the original plan, e.g. General agreement on data publishing, cooperation of the vast majority of authorised organisations on the formation of the system, a wider range of provided digital services, etc.). This favourable development is evident in the synergy of the effects of a larger number of grants carried out by both Archaelogical Institues after 2000, and in the significant support of the MEYS in the last four years.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2016

 • Realization period - end

  Dec 31, 2019

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

  Feb 15, 2019

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP20-MSM-LM-U/03:1

 • Data delivery date

  Jun 25, 2020

Finance

 • Total approved costs

  24,136 thou. CZK

 • Public financial support

  24,136 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK