All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  16_017/0002689-01

Alternative language

 • Project name in Czech

  Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní programy UJEP

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vytvoření vědecko-výzkumné infrastruktury pro tvorbu a rozvoj doktorských programů Školy doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia. Ta se skládá z nového doktorského programu "Regulace a behaviorální studia" a dvou modernizovaných programů "Aplikovaná ekonomie a správa" a "Didaktika primárního přírodovědeckého vzdělání". Výzkumnou infrastrukturu pojmenováváme jako Centrum regulace a behaviorálních studií a skládá se z výzkumných laboratoří pro realizaci studijních programů. Vědecko-výzkumnou infrastrukturou představuje vybudování komplexního systému laboratoří pro společensko vědní výzkum na UJEP, jejichž charakter a zaměření bude zcela jedinečné v kontextu vědy a výzkumu v ČR. Hlavní důraz bude kladen na pořízení mobilní behaviorální laboratoře, která se zcela vymyká tradičním stacionárním laboratořím v ČR. Díky mobilní variantě bude možné oslovit zcela nové skupiny testovacích skupin, které se stacionárním laboratořím programově vyhýbají. Neméně důležitým cílem projektu bude komplex několika stacionárních laboratoří (biofeedbacková lab., lab. smart veřejné správy, matematicko-statistická lab., eye-tracking), které se budou soustředit nejen na sběr a analýzu získaných dat, ale také řešení praktických problémů, které jsou spjaté nejen s úseckým regionem (nezaměstnanost, finanční gramotnost, sociálně-vyloučené komunity, klimatické změny), ale dotýkají se celé ČR (regulace, efektivní vzdělávání, smart veřejná správa atd.). Dílčí cíle tohoto projektu podpoří dlouhodobé cíle UJEP - zvýšení kvality doktorských programů na UJEP a vědecko-výzkumných výstupů akademických pracovníků (viz. DZ UJEP 2016-2020).

Scientific branches

 • R&D category

  IF - RDI infrastructure

 • CEP classification - main branch

  AE - Management, administration and clerical work

 • CEP - secondary branch

 • CEP - another secondary branch

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  50602 - Public administration<br>50603 - Organisation theory

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Sep 1, 2017

 • Realization period - end

  Apr 30, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Sep 6, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-EF-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  32,092 thou. CZK

 • Public financial support

  32,092 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  1,669 thou. CZK