All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

High sensitive sensors and low density materials based on polymeric nanocomposites - NANOMAT

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  17_048/0007376-01

Alternative language

 • Project name in Czech

  Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů-NANOMAT

 • Annotation in Czech

  Cílem projektu je vyvinout aktivní i pasivní inovativní materiály, připravené pro praktickou aplikaci: a) vysoce citlivá nová čidla na bázi polymerních nanokomopozitů, jmenovitě kompozitní čidla mechanického namáhání a scintilační detektory pro konverzi vysokoenergetického gama záření a neutronů, b) nové materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitních materiálů, jmenovitě nanostrukturované polymerní aerogely s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivostí pro tepelně izolační účely. Vyvinuté materiály najdou díky svým výjimečným vlastnostem využití i v jiných průmyslových oblastech (automobilový, letecký, obranný průmysl, zdravotnictví, ...), kde není nejdůležitější cena materiálu, ale jeho mimořádné užitné vlastnosti.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  21001 - Nano-materials (production and properties)

 • OECD FORD - secondary branch

  20505 - Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; filled composites)

 • OECD FORD - another secondary branch

  20506 - Coating and films

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  JI - Composite materials<br>JJ - Other materials<br>JK - Corrosion and material surfaces

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jul 1, 2018

 • Realization period - end

  Jun 30, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Sep 6, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-EF-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  63,680 thou. CZK

 • Public financial support

  63,680 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  3,467 thou. CZK