All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”

SMART technologies to improve the quality of life in cities and regions

Public support

 • Provider

  Ministry of Education, Youth and Sports

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta

 • Contest type

  OP - EU Operational Programme

 • Contract ID

  17_049/0008452-01

Alternative language

 • Project name in Czech

  SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech

 • Annotation in Czech

  Hlavním smyslem projektu je posílení kapacit pro kvalitní a relevantní aplikovaný výzkum prostřednictvím podpory zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce v oblasti využívání SMART technologií pro zvyšování kvality života obyvatel v rámci plánování rozvoje měst a regionů. V průběhu projektu bude docházet k obousměrnému přenosu znalostí a zkušeností mezi zapojenými subjekty, výzkumnými organizacemi a aplikační sférou - firmami, veřejnou správou, neziskovým sektorem. Bude docházet k navazování kontaktů a kooperacím c českými a se zahraničními výzkumnými a aplikačními subjekty a také bude podporována mezioborová spolupráce. Projekt bude zkoumat kvalitu života obyvatel ve vztahu k SMART technologiím. Bude realizováno 5 výzkumných záměrů v souladu s logikou plánovacího inovačního cyklu a řada experimentálních ověřovacích projektů aplikace smart technologií jako například e-learning, digitální inkluze, čistota ovzduší, doprava a energetika, plánování rozvoje měst apod.

Scientific branches

 • R&D category

  AP - Applied research

 • OECD FORD - main branch

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - secondary branch

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - another secondary branch

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • CEP - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  AF - Documentation, librarianship, work with information<br>AP - Municipal, regional and transportation planning<br>BC - Theory and management systems<br>BD - Information theory<br>IN - Informatics

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 2019

 • Realization period - end

  Apr 30, 2023

 • Project status

  K - Ending multi-year project

 • Latest support payment

  Sep 6, 2020

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP23-MSM-EF-R

 • Data delivery date

  Feb 20, 2023

Finance

 • Total approved costs

  87,000 thou. CZK

 • Public financial support

  87,000 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK