All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
EP7030

Breeding of broadleaved forest tree species

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Šlechtění lesních dřevin listnatých

 • Annotation in Czech

  Přirozené zastoupení dřevin na našem území (přibližně 65% listnatých dřevin) se změnilo ve prospěch dřevin jehličnatých (přibližně 77%). Přirozené zastoupení buku (40%) pokleslo na přibližně 6%. U dubů došlo k poklesu z 18% na současných 6% plochy lesů.U ostatních listnatých dřevin, došlo ke zvýšení zastoupení z původních 7% na přibližně 9,4% zejména vysokým zastoupením břízy (2,9%) v imisních oblastech. Provenienční výzkum buku byl zahájen již v roce 1972 výsadbou první provenienční plochy. Další plochy byly vysazeny v letech 1984 (7 ploch) a 1995 (15 ploch). Jedna z ploch z roku 1995 je mezinárodní plochou koordinovanou v rámci EU. Do roku 1995 byly provenienční plochy buku vysazeny pouze ve 3 přírodních lesních oblastech. Po roce 1995 v již 16 přírodních lesních oblastech. V roce 1998 se plánuje výsadba dalších ploch (provenienční, testování semenných sadů a jednotlivých klonů) v dalších dosud nezastoupených přírodních lesních oblastech tak, aby bylo možno zpřesňovat mimo jiné i pravidla přenosu

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

  EH - Ecology - communities

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Řešení projektu přineslo návod k praktickým postupům záchrany genofondu autochtonních populací listnatých dřevin.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 2000

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2001/MZE/MZE1QB/U/N/3:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  3,770 thou. CZK

 • Public financial support

  3,680 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK