All

What are you looking for?

All
Projects
Results
Organizations

Quick search

 • Projects supported by TA ČR
 • Excellent projects
 • Projects with the highest public support
 • Current projects

Smart search

 • That is how I find a specific +word
 • That is how I leave the -word out of the results
 • “That is how I can find the whole phrase”
EP7032

The Breeding of Coniferous Forest Tree Species

Public support

 • Provider

  Ministry of Agriculture

 • Programme

 • Call for proposals

 • Main participants

  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

 • Contest type

 • Contract ID

Alternative language

 • Project name in Czech

  Šlechtění lesních dřevin jehličnatých

 • Annotation in Czech

  I přes plánovaný pokles zastoupení v druhové skladbě zůstanou jehličnaté dřeviny hospodářsky nejdůležitější složkou lesních ekosystémů ČR. V navrhovaném projektu, který se skládá ze 4 etap, jsou zastoupeny všechny hlavní dřeviny. V prvé etapě je řešena problematika proměnlivosti smrku ztepilého z hlediska produkce, jakosti a odolnosti. V rámci etapy jsou pak navrženy 2 subetapy zabývajících se jak provenienčním výzkumem a testy potomstev, tak specifickými formami smrků v imisních oblastech a dále posouzením jednotlivých ekotypů (vysokohorský, horský,chlumní). Ve druhé etapě je komplexně řešena problematika borovice a to v subetapě ověřování potomstev ktg.A a ze semenných sadů a provenienčních výsadeb. Druhá část etapy se zabývá studiem životních strategií a evolučních procesů borovice lesní. Ve třetí etapě je řešena problematika provenienčního výzkumu jedle bělokoré se snahou doplnit poznatky o její variabilitě a problematika douglasky s cílem výběru zdrojových populací a jejich identifikace pro ověře

Scientific branches

 • R&D category

 • CEP classification - main branch

  GK - Forestry

 • CEP - secondary branch

  GE - Plant cultivation

 • CEP - another secondary branch

  EH - Ecology - communities

 • OECD FORD - equivalent branches <br>(according to the <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">converter</a>)

  10618 - Ecology<br>10619 - Biodiversity conservation<br>40102 - Forestry<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Completed project evaluation

 • Provider evaluation

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Project results evaluation

  Projekt přispěl k výraznému rozšíření výsledků šlechtění hlavních hospodářských dřevin i k záchraně genofondu cenných populací jehličnatých dřevin.

Solution timeline

 • Realization period - beginning

  Jan 1, 1997

 • Realization period - end

  Jan 1, 2000

 • Project status

  U - Finished project

 • Latest support payment

Data delivery to CEP

 • Confidentiality

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Data delivery code

  CEP/2001/MZE/MZE1QB/U/N/3:1

 • Data delivery date

Finance

 • Total approved costs

  4,560 thou. CZK

 • Public financial support

  4,210 thou. CZK

 • Other public sources

  0 thou. CZK

 • Non public and foreign sources

  0 thou. CZK